Andrzej Purczyński

Tytuł naukowy:
Stanowisko:
Pokój:
Tel:
E-mail:
Strona:
dr inż.
starszy wykładowca
229
62 76 79 589
a.purczynski@akademiakaliska.edu.pl
www.purand.pl
Obszar zainteresowań badawczych:
Łuk elektryczny w próżni i próżniowe urządzenia elektroenergetyczne.
Niezawodność elektroenergetycznej aparatury rozdzielczej.
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
Podstawy elektroenergetyki
Technika wysokich napięć
Inżynieria łączenia obwodów elektrycznych
Sieci i systemy elektroenergetyczne
Stacje elektroenergetyczne
Systemy nadzoru i wizualizacji procesów przemysłowych
Techniki CAD w elektrotechnice
Zainteresowania:
Szachy
Historia wieków dawnych
Programowanie