Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego prowadzi swą działalność w kilku punktach miasta: Rektorat oraz Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych znajdują się w gmachu głównym przy ul. Nowy Świat 4. Wydział Medyczny i Wydział Rehabilitacji i Sportu mieszczą się przy ul. Kaszubskiej 13, Wydział Politechniczny ma swoją siedzibę w Centrum Dydaktyczno-Sportowym przy ul. Poznańskiej 201-205.

Centrum Dydaktyczno-Sportowe to blisko 9 hektarowy teren dawnej jednostki wojskowej, na którym w wyniku adaptacji i rozbudowy infrastruktury znajdują się:

– budynki dydaktyczne: Collegium Oecologicum, Collegium Mechanicum, budynek laboratoryjny „Budynek D”, Pawilon Laboratoryjno-Dydaktyczny „Domek Pasywny”, Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych,

– obiekty sportowe: wielofunkcyjna hala o powierzchni 1988 m2 (2 korty tenisowe, 2 boiska do piłki siatkowej, pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, 4-torowa bieżnia o długości 60 m.), boiska do gier ze­społowych, dobrze wyposażona siłownia, klub fitness oraz sala sportowa,

– budynki rekreacyjne i socjalne: budynek integracyjno-rekreacyjny „Chata Polska”, Dom Gościnny „Wojaczek”.

Zajęcia na kierunku Elektrotechnika odbywają się głównie w budynku Collegium Mechanicum, w którym zanjdują się 32 sale z liczbą 1025 miejsc i powierzchni użytkowej 2 506,18m2. W budynku tym mieści się także dziekanat, czytelnia wydziałowa oraz bufet studencki. W ramach praktycznego przygotowania zawodowego Studenci kierunku Elektrotechnika mają do dyspozycji 6 sal laboratoryjnych specjalistycznych, 3 pracownie komputerowe i pracownię grafiki.

Centrum Dydaktyczno-Sportowe

Budynek Collegium Oecologicum

Budynek Collegium Mechanicum

Centrum Doskonalenia Badań Kół Zębatych

„Budynek D” – Pawilon Dydaktyczno-Laboratoryjny

„Domek Pasywny”

Wielofunkcyjna Hala Sportowa