Ryszard Maciejewski

Tytuł naukowy:
Stanowisko:
Pokój:
Tel:
E-mail:
dr
profesor Akademii Kaliskiej, Dziekan Wydziału Politechnicznego
127
62 76 79 682
r.maciejewski@akademiakaliska.edu.pl
Konsultacje:
środa godz. 12.00 – 13.00
piątek godz. 14.00 – 15.00
Obszar zainteresowań badawczych:
Zagadnienia związane z dyssypacją energii w układzie skaczącego wahadła
Zagadnienia dotyczące dyssypacji energii w układach nieliniowych
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
Fizyka
Zainteresowania:
Fizyka komputerowa w laboratorium
Wyjaśnianie zjawisk zachodzących w przyrodzie
Kosmonautyka
Majsterkowanie: drewno, mechanika, układy elektryczne
Muzyka: blues, country, rock