Studenckie Koło Naukowe Elektryków VOLT funkcjonuje na Wydziale Politechnicznym od 2013 roku.

Działalność Koła skupia się na:

–     pogłębianiu wiedzy oraz umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów naukowo-technicznych,

–     rozwijaniu zainteresowań naukowych i badawczych,

–     inicjowaniu i realizowaniu prac mających na celu doskonalenie procesu dydaktyczno-wychowczego,

–     współudziale w realizacji prac naukowo-badawczych prowadzonych przez kierunek Elektrotechnika,

–     współpracy z zakładami przemysłowymi.

opiekunem Koła jest dr inż. Dominik Wojtaszczyk