Infrastruktura dydaktyczna

Nasza lokalizacja

Kampus Akademii Kaliskiej

Kampus to blisko 9 hektarowy malowniczy teren zielony położony przy ul. Poznańskiej 201-205,  na którym znajdują się obiekty dydaktyczne, sportowe i rekreacyjne przeznaczone dla studentów Uniwersytetu Kaliskiego

Nasz budynek

Collegium Mechanicum

Większość zajęć na kierunku Elektrotechnika odbywa się w budynku Collegium Mechanicum. W budynku tym znajdują się sale audytoryjne, sale laboratoryjne i specjalistyczne pracownie, pomieszczenia dla kadry dydaktycznej i administracyjnej, a także czytelnia. Łącznie w budynku Collegium Mechanicum, znajdują się 32 sale z liczbą 1025 miejsc i powierzchni użytkowej 2 506,18m3

Nasze laboratoria

Laboratoria na kierunku Elektrotechnika

Laboratoria to 6 pracowni specjalistycznych, 3 pracownie komputerowe oraz pracownia grafiki, wykorzystywanych w praktycznym przygotowaniu zawodowym. W pełni wyposażone laboratoria zapewniają osiągniecie kompetencji zawodowych wynikających z określonych efektów uczenia się.

Laboratorium Maszyn elektrycznych

Sala wyposażona jest w 7 stanowisk laboratoryjnych oraz 26 miejsc dydaktycznych. Stanowiska laboratoryjne umożliwiają wykonywanie ćwiczeń w grupach 1-4 osobowych. Stanowiska wyposażone są w niezbędne urządzenia umożliwiające wykonywanie ćwiczeń dotyczących badań transformatorów jednofazowych i trójfazowych, różnego typu silników oraz prądnic elektrycznych, a także układów rozruchowych i regulacyjnych.

Katalog wyposażenia laboratoryjnego

Laboratorium Teorii obwodów

Sala wyposażona jest w 6 stanowisk laboratoryjnych. Stanowiska laboratoryjne umożliwiają wykonywanie ćwiczeń w grupach 1-3 osobowych. Stanowiska wyposażone są w zestawy ćwiczeniowe i niezbędne urządzenia służące do budowy obwodów elektrycznych i analizy zachodzących w nich zjawisk. Wykonywane ćwiczenia dotyczą badań obwodów prądu stałego oraz przemiennego jednofazowego i trójfazowego.

Katalog wyposażenia laboratoryjnego

Laboratorium Bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych

Sala wyposażona jest w 6 stanowisk laboratoryjnych. Stanowiska laboratoryjne umożliwiają wykonywanie ćwiczeń w grupach 1-3 osobowych. Stanowiska wyposażone są w niezbędne urządzenia umożliwiające wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznych na symulatorach i tablicach demonstracyjnych

Katalog wyposażenia laboratoryjnego

Studentów

Sale audytoryjne

Specjalności

laboratoriów

Kontakt

Adress: ul. Poznańska 201-205, 62-800 Kalisz

Telefon: (62) 76 79 682

Email: sekretariat.wp@uniwersytetkaliski.edu.pl