Wydziałowy System Jakości Kształcenia

Na Wydziale Politechnicznym za jakość kształcenia odpowiada m.in. Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia. W oparciu o uczelniany system na Wydziale Politechnicznym obowiązuje Wydziałowy System Jakości Kształcenia (WSJK), mający na celu m.in. monitorowanie stopnia osiągania przez studentów zakładanych efektów uczenia się, przyjęty decyzją nr WP.031.1.I.2024 Dziekana Wydziału Politechnicznego z dnia 30.01.2024 r. w sprawie zatwierdzenia Wydziałowego Systemu Jakości Kształcenia w Wydziale Politechnicznym Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. WSJK jest modyfikowany i doskonalony w sposób ciągły – zastąpił on poprzedni Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia przyjęty Decyzją Dziekana Wydziału 3/IV/2020 z 29.12.2020 r. 

1. Decyzja Dziekana WP.031.1.I.2024 w sprawie zatwierdzenia Wydziałowego Systemu Jakości Kształcenia w Wydziale Politechnicznym Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego  zobacz decyzję

2. Opis Wydziałowego Systemu Jakości Kształcenia – zobacz opis

3. Protokół z analizy wyników zaliczeń i egzaminów – pobierz protokół

4. Przykład opisu teczki lub koperty zawierającej studenckie prace etapowe – pobierz wzór

5. Przykładowa zawartość dokumentu tekstowego z opisem przechowywanych materiałów elektronicznych – pobierz wzór

Ocena weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia,

analiza ankiet studenckich

1. Wyniki badania ankietowego zajęć dydaktycznychw semestrze letnim 2017/18 – zobacz raport pdf

Działalność Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

Harmonogram prac Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na rok 2023 –   zobacz harmonogram 2023

Sprawozdanie Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia za rok 2022 –   zobacz sprawozdanie 2022

Sprawozdanie Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia za rok 2021 –   zobacz sprawozdanie 2021

Sprawozdanie Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia za lata:2019-20 –   zobacz sprawozdanie 2019/2020

Sprawozdanie Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia za lata: 2018-19 –   zobacz sprawozdanie 2018/2019

Sprawozdanie Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia za lata: 2017-18 –   zobacz sprawozdanie 2017/2018

Sprawozdanie Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia za lata:2016-17 –   zobacz sprawozdanie 2016/2017