Sylabusy modułów kształcenia/przedmiotów kierunku Elektrotechnika

w roku akademickim 2022/2023

Cykl kształcenia 2019-2023, studia stacjonarne:

semestr VII
Praca dyplomowa
Praktyka zawodowa
Seminarium dyplomowe

 

Cykl kształcenia 2019-2023, studia niestacjonarne:

semestr VII
Praca dyplomowa
Praktyka zawodowa
Seminarium dyplomowe

 

Cykl kształcenia 2020-2024, studia niestacjonarne:

semestr V  Automatyka i metrologia
Elektronika i energoelektronika
Urządzenia elektryczne
Bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych
Podstawy robotyki
Sterowniki PLC i regulatory
Cyfrowa technika pomiarowa
Mikrokontrolery i układy programowalne
Układy sterowania napędem elektrycznym
Projektowanie instalacji elektrycznych
Język angielski
semestr V  Elektroenergetyka
Elektronika i energoelektronika
Urządzenia elektryczne
Bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych
Podstawy robotyki
Wytwarzanie energii elektrycznej
Gospodarka elektroenergetyczna
Sieci i systemy elektroenergetyczne
Stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne
Inżynieria łączenia obwodów elektrycznych
Elektrownie i energetyka przemysłowa
Język angielski
semestr VI  Automatyka i metrologia
Podstawy zarządzania
Techniki CAD w elektrotechnice
Wytwarzanie energii elektrycznej
Zabezpieczenia i automatyka elektroenergetyczna
Komputerowe wspomaganie projektowania układów regulacji
Komputerowe systemy pomiarowe*
Programowanie sterowników przemysłowych*
Systemy nadzoru i wizualizacji procesów przemysłowych
Energetyka przemysłowa**
Inteligentne przetworniki pomiarowe**
Podstawy sztucznej inteligencji**
Praktyka zawodowa

* – przedmiot I do wyboru

** – przedmiot II do wyboru

semestr VI  Elektroenergetyka
Podstawy zarządzania
Techniki CAD w elektrotechnice
Zabezpieczenia i automatyka elektroenergetyczna
Sieci i systemy elektroenergetyczne
Stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne
Inżynieria łączenia obwodów elektrycznych
Projektowanie instalacji elektrycznych
Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej*
Ochrona środowiska*
Praktyka zawodowa

* – przedmiot do wyboru