Plany studiów na kierunku Elektrotechnika dla specjalności:

Automatyka i metrologia

Elektroenergetyka

1a. Plan studiów pierwszego stopnia, kierunek Elektrotechnika, studia niestacjonarne, specjalność Automatyka i metrologia, cykl kształcenia 2020-2024 – zobacz plan

1b. Plan studiów pierwszego stopnia, kierunek Elektrotechnika, studia niestacjonarne, specjalność Elektroenergetyka, cykl kształcenia 2020-2024 – zobacz plan

2a. Plan studiów pierwszego stopnia, kierunek Elektrotechnika, studia niestacjonarne, specjalność Automatyka i metrologia, cykl kształcenia 2021-2025 – zobacz plan

2b. Plan studiów pierwszego stopnia, kierunek Elektrotechnika, studia niestacjonarne, specjalność Elektroenergetyka, cykl kształcenia 2021-2025 – zobacz plan

3a. Plan studiów pierwszego stopnia, kierunek Elektrotechnika, studia niestacjonarne, specjalność Automatyka i metrologia, cykl kształcenia 2022-2026 – zobacz plan

3b. Plan studiów pierwszego stopnia, kierunek Elektrotechnika, studia niestacjonarne, specjalność Elektroenergetyka, cykl kształcenia 2022-2026 – zobacz plan

4. Plan studiów pierwszego stopnia, kierunek Elektrotechnika, studia stacjonarne i niestacjonarne, cykl kształcenia 2023-2027 – zobacz plan