Aktualności

KORONAWIRUS!!!

Zarządzenie Rektora w sprawie ujednolicenia zasad organizacji kształcenia oraz szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych z dn. 26.01.2021 Zarządzenie Rektora PWSZ w sprawie zaleceń dot. wymogów maksymalnego...