Aktualności

KORONAWIRUS!!!

Zarządzenie Rektora w sprawie zalecenia dot. wymogów jakie powinny zostać spełnione dla maksymalnego bezpieczeństwa studentów i pracowików podczas prowadzenia zajęć w siedzibie Uczelni z dn. 05.10.2021 Zarządzenie Rektora w sprawie zasad organizacji kształcenia w...