Aktualności

KORONAWIRUS!!!

Zarządzenie Rektora w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie Akademii Kaliskiej z dn. 04.11.2021Zarządzenie Rektora w sprawie zalecenia dot. wymogów jakie powinny zostać spełnione dla maksymalnego bezpieczeństwa studentów i pracowików podczas prowadzenia...