Kadra dydaktyczna

Imię i nazwisko:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:
Pokój:
Tel:
E-mail:
Zbigniew Emirsajłow
prof. dr hab. inż.
profesor
230
62 76 79 572
z.emirsajlow@uniwersytetkaliski.edu.pl
Imię i nazwisko:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:
Pokój:
Tel:
E-mail:
Wojciech Machczyński
prof. dr hab. inż.
profesor
229
62 76 79 572
w.machczynski@uniwersytetkaliski.edu.pl
Imię i nazwisko:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:
Pokój:
Tel:
E-mail:
Piotr Czarnywojtek
dr inż.
adiunkt,
Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem Wydziału Politechnicznego
p.o. Dziekana Wydziału Politechnicznego
125
62 76 79 573
p.czarnywojtek@uniwersytetkaliski.edu.pl
Imię i nazwisko:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:
Pokój:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:
Pokój:
Tel:
E-mail:
Ryszard Maciejewski
dr
profesor Uniwersytetu Kaliskiego
127
62 76 79 682
r.maciejewski@uniwersytetkaliski.edu.pl
Imię i nazwisko:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:
Pokój:
Tel:
E-mail:
Andrzej Purczyński
dr inż.
starszy wykładowca
229
62 76 79 589
a.purczynski@uniwersytetkaliski.edu.pl
Imię i nazwisko:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:
Pokój:
E-mail:
Zenon Ociepa
dr inż.
starszy wykładowca
235
z.ociepa@uniwersytetkaliski.edu.pl
Imię i nazwisko:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:
Pokój:
Tel:
E-mail:
Dominik Wojtaszczyk
dr inż.
adiunkt, Kierownik Katedry Elektrotechniki
227
62 76 79 683
d.wojtaszczyk@uniwersytetkaliski.edu.pl
Imię i nazwisko:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:
Pokój:
Tel:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:
Pokój:
E-mail:
Artur Sysiak
mgr inż.
starszy wykładowca
235
a.sysiak@uniwersytetkaliski.edu.pl