Kadra dydaktyczna

Imię i nazwisko:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:
Pokój:
Tel:
E-mail:
Zbigniew Emirsajłow
prof. dr hab. inż.
profesor, Kierownik Katedry Elektrotechniki
124
62 76 79 572
z.emirsajlow@akademiakaliska.edu.pl
Imię i nazwisko:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:
Pokój:
Tel:
E-mail:
Piotr Czarnywojtek
dr inż.
starszy wykładowca, Prodziekan Wydziału Politechnicznego
125
62 76 79 573
p.czarnywojtek@akademiakaliska.edu.pl
Imię i nazwisko:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:
Pokój:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:
Pokój:
Tel:
E-mail:
Ryszard Maciejewski
dr
profesor Akademii Kaliskiej, Dziekan Wydziału Politechnicznego
127
62 76 79 682
r.maciejewski@akademiakaliska.edu.pl
Imię i nazwisko:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:
Pokój:
Tel:
E-mail:
Andrzej Purczyński
dr inż.
starszy wykładowca
229
62 76 79 589
a.purczynski@akademiakaliska.edu.pl
Imię i nazwisko:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:
Pokój:
E-mail:
Zenon Ociepa
dr inż.
starszy wykładowca
227
z.ociepa@akademiakaliska.edu.pl
Imię i nazwisko:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:
Pokój:
Tel:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:
Pokój:
E-mail:
Krystyna Baran
mgr inż.
starszy wykładowca
227
k.baran@akademiakaliska.edu.pl
Imię i nazwisko:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:
Pokój:
Tel:
E-mail:
Jurij Owczynnikow
mgr inż.
asystent
225
62 76 79 683
j.owczynnikow@akademiakaliska.edu.pl
Imię i nazwisko:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:
Pokój:
E-mail:
Artur Sysiak
mgr inż.
starszy wykładowca
114
a.sysiak@akademiakaliska.edu.pl