Wojciech Machczyński

Tytuł naukowy:
Stanowisko:
Pokój:
Tel:
E-mail:
prof. dr hab. inż.
profesor
228
62 76 79 575
w.machczynski@akademiakaliska.edu.pl
Konsultacje:
niedziela,  w terminach zajęć 
Obszar zainteresowań badawczych:
Elektrotechnika teoretyczna
Teoria pola elektromagnetycznego
Kompatybilność elektromagnetyczna
Obwody ziemnopowrotne
Prądy błądzące
Ochrona katodowa
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
Teoria obwodów
Teoria pola elektromagnetycznego,
Seminarium dyplomowe
Zainteresowania:
Muzyka bluesowa
Wędkarstwo
Sport