Dziekanat Katedry Elektrotechniki

Kierownik Dziekanatu

mgr Halina Warsiewicz

Budynek Collegium Mechanicum
ul. Poznańska 201-205, pok. 126
tel. (62) 76 79 682

Studia stacjonarne i niestacjonarne

inż. Izabela Starzonek

Budynek Collegium Mechanicum
ul. Poznańska 201-205, pok. 128
tel. (62) 76 79 555

Godziny otwarcia

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Piątek: 10:00 – 14:00

Piątek (zjazdowy): 10:00 – 15:00
Sobota (zjazdowa): 9:00 – 14:00

 

 

UWAGA studenci IV roku!

Do dnia 28.02.2022 r. w dziekanacie Wydziału Politechnicznego należy złożyć następujące dokumenty:
  • egzemplarz pracy dyplomowej drukowany dwustronnie w miękkiej oprawie trwale złączony (wraz z oryginałem tematu (karty) pracy dyplomowej, oświadczeniem dyplomanta oraz z podpisaną płytą zawierającą pracę dyplomową studenta przyklejoną do środka okładki),
  • prośbę o wyznaczenie terminu obrony (druk dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce danego kierunku),
  • dowód wpłaty za dyplom
Dziekan na wniosek studenta (zaopiniowany przez promotora) może w wyjątkowym, uzasadnionym przypadku przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej nie więcej niż o 2 miesiące od terminów określonych na studiach inżynierskich. 
Studenci, którzy do 28.02.2022 r. nie złożą prac dyplomowych bądź podań zostaną skreśleni z listy studentów!!!