Wymiana międzynarodowa

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego to uczelnia w pełni europejska, otwarta na współpracę z zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Obecnie jest ich już ponad 30 i przybywają kolejne. Konstruowanie międzynarodowej ścieżki studiów umożliwia Europej­ski System Transferu Punktów, w skrócie zwany ECTS, a obcojęzyczne programy studiów i specjalistyczne lektoraty przygotowują do podjęcia nauki za granicą.

Program Erasmus+ adresowany jest do studentów, pracowników i absolwentów szkół wyższych z 35 krajów europejskich. Umożliwia przede wszystkim studentom odbywanie części studiów i praktyk zawodowych w uczelniach partnerskich, łącznie od 2 do 12 miesięcy.

Nowością w programie Erasmus+ jest możliwość wyjazdu absolwentów na zagraniczną praktykę lub staż. Wyjazd tego typu może się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia studiów. Osoby wyjeżdżające za granicę w ramach programu otrzymują stypendium w wysokości od 300 do 600 euro miesięcznie w zależności od kraju, do którego się udają.

Pracownicy uczelni mają możliwość wyjazdu za granicę zarówno w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych jak i w celach szkoleniowych.

Udział uczelni w programie Erasmus+ umożliwia studentom wyjazdy:

– do zagranicznych uczleni partnerskich (z którymi Akademia Kaliska ma podpisane umowy inter-instytucjonalne) w celu realizacji części studiów (od 3-12 miesięcy)

– na praktykę ( od 2-12 miesiecy) do zagranicznych instytucji w celu realizacji praktyk/staży (w tym staży absolwenckich)

Więcej na www.akademia.kalisz.pl zakładka WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy o możliwości wyjazdów studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+. Mobilności zagraniczne muszą być realizowane z uwzględnieniem ograniczeń nałożonych przez władze Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów destynacji uczestników wymiany.

W związku z pandemią COVID-19 rekrutacja na wyjazdy odbywa się zdalnie w sposób ciągły do momentu wyczerpania funduszy. Uprzejmie informujemy, że poza tradycyjną formą rzeczywistej mobilności w ramach programu, możliwe jest realizowanie mobilności wirtualnych oraz łączonych (częściowo online, częściowo rzeczywistych). Pragniemy jednak poinformować, że dofinansowanie wyjazdów dotyczy jedynie czasu faktycznej i potwierdzonej obecności w uczelniach i instytucjach partnerskich za granicą.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Współpracy z Zagranicą (e.wasielewska@pwsz.kalisz.pl, monika.napadlek@pwsz.kalisz.pl, tel. 62 7679566).

Wszystkie informacje o możliwościach wyjazdów znajdują się na stronie internetowej: https://akademia.kalisz.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/nowy-erasmus/.