KORONAWIRUS!!!

Zarządzenie Rektora w sprawie zasad organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2021-2022 z dn. 15.02.2022 Zarządzenie Rektora w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie Akademii Kaliskiej z dn. 04.11.2021 Zarządzenie Rektora w sprawie...